MP POLSKI POŁUDNIOWEJ K-1 – STARACHOWICE 13.05.2009