• 22 czerwca, 2020

DZIĘKUJE! NIE PALE! JESTEM SPORTOWCEM!

DZIĘKUJE! NIE PALE! JESTEM SPORTOWCEM!

Jak dużo wiesz o papierosach?

Palenie tytoniu jest kolejnym czynnikiem stylu życia, który ma ogromny wpływ na powstawanie chorób cywilizacyjnych. Nałóg ten każdego roku na świecie zabija 3 mln ludzi (10 tys. osób dziennie), a przewiduje się dalszy wzrost tej liczby (nawet do 10 mln w roku 2025).

Eksperci w USA szacują iż nikotyna jest tam przyczyną 20% wszystkich zgonów. Według szacunkowych danych WHO z 1998 roku obecnie na świecie pali około 1,3 miliarda ludzi (25 %), z tego prawie połowa mężczyzn i 12 % kobiet.

W Polsce chociaż w ostatnich latach obserwujemy spadek odsetka palących, który wynosi ok. 58% wśród mężczyzn i 34 % wśród kobiet, to jednak ciągle palimy bardzo dużo. Statystyczny Polak (powyżej 15 lat) pali 2300 papierosów rocznie czyli ok. 6,3 papierosów dziennie. Liczba ta należy do najwyższych na świecie.

W 1990 roku średnia utrata długości życia w Polsce na skutek palenia tytoniu wynosiła 17 lat, a co drugi zgon wśród mężczyzn w średnim wieku wynikał z palenia. Co roku w Polsce z powodu palenia umiera ok. 60 tys. mężczyzn i 10 tys. kobiet. Blisko połowa zgonów to zgony krążeniowe, przede wszystkim zawał serca, na który palacze są narażeni 0 70% bardziej niż osoby niepalące. Z kolei ryzyko udaru rośnie u palących o ponad 60%. Ryzyko to zmienia się z wiekiem, osiągając najwyższy poziom u osób po 55 roku życia. Zależy to także od ilości wypalanych papierosów; palący ponad 20 sztuk dziennie są 2-4 razy bardziej narażeni, a u palaczy z nadciśnieniem to ryzyko wzrasta aż o 20 razy.

Polacy umierają z powodu nowotworów 2-4 razy częściej niż niepalący. Na początku lat 90-tych palenie tytoniu odpowiadało, za co drugi zgon z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn i ok. 15% u kobiet. Najczęściej przyczyną był rak płuca. Niektórzy autorzy podają zaprzestanie palenia tytoniu spowodowałoby zmniejszenie liczby nowotworów ogółem o 30% na całym świecie.

Dym tytoniowy zawiera ponad 4 tys. związków chemicznych, w tym wiele o działaniu toksycznym, mutagennym (uszkadzającym DNA), teratogennym (uszkadzających płód) 1 ponad 60 związków o udowodnionym działaniu kancerogennym (powodujących nowotwory). Związki rakotwórcze znajdują się zarówno w strumieniu głównym, inhalowanym przez palacza, jak i (często w większym stężeniu) w strumieniu bocznym, który wdychają biernie osoby niepalące.

Oprócz najczęstszego raka płuc, u osób palących występują także nowotwory jam y ustnej, gardła, krtani, przełyku, rak trzustki, nerek, a nawet pęcherza moczowego. Do innych chorób wywołanych paleniem należą: rozedma płuc, choroby układu krążenia, zwłaszcza miażdżyca, choroba Biirgera, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy.

Zanim ponownie sięgniesz po papierosa zastanów się dwa razy czy warto! Dołącz do naszej ekipy i propaguj zdrowy i sportowy tryb życia. Razem możemy być zdrowsi i cieszyć się dobrym życiem przez długie lata. Wybór należy do Ciebie!

#dbam o zdrowie z Halnym

art. Sara Marmon

 

Liczba odwiedzających:

Komentuj