• 13 maja, 2020

Aktywność fizyczna a rozwoj i zdrowie dziecka

Aktywność fizyczna a rozwoj i zdrowie dziecka

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia Twojego dziecka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga pełni rozwoju: ma mniejszą pojemność płuc, mniejszą wydolność fizyczną, słabsze mięśnie, gorszy refleks i koordynację ruchów.

Aktywność ruchowa jest ściśle powiązana ze zdrowiem Twojego dziecka. Korzyści wynikających z aktywnego trybu życia jest wiele. Naukowcy dowodzą, że ruch wpływa pozytywie na sferę psychiczną: wspomaga sprawność intelektualną, daje odprężenie, ułatwia procesy adaptacyjne i poprawia samopoczucie.

Brak lub zbyt uboga aktywność ruchowa upośledza motoryczność i wydolność fizyczną dziecka. Co więcej zwiększa możliwość występowania chorób cywilizacyjnych: tj. otyłość, cukrzyca i miażdżyca. Skutkiem spędzania zbyt długiego czasu przez dziecko przed telewizorem jest: zmniejszenie zdolności uczenia się, przemęczenie fizyczne i psychiczne, kłopoty z koncentracją, niechęć do nauki, drażliwość, a nawet agresja.

Warto podkreślić, że na aktywność fizyczną dzieci bardzo duży wpływ mają rodzice. Na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci ogromny wpływ ma wiedza, motywacja i aktywność rodziców, którzy poprzez dawanie dobrego przykładu i organizowanie rekreacyjnych zajęć sportowych kształtują postawy prozdrowotne i wyrabiają w dzieciach nawyk aktywnego odpoczynku.

Aby aktywność fizyczna przyniosła odpowiednie efekty powinna być systematyczna. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia) wystosowała następujące zalecenia:

– dzieci powinny się ruszać co najmniej 60 minut dziennie, przy czym każda ilość dodatkowej aktywności fizycznej, przekraczająca zalecane minimalne 60 minut, zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne,

-większość dziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży powinny stanowić umiarkowanie intensywne ćwiczenia aerobowe (czyli tlenowe), do których należy włączyć ruch o intensywnym natężeniu, wymagający większych nakładów energetycznych,

-co najmniej 3 razy w tygodniu aktywności ruchowe winny być ukierunkowane na wzmacnianie i kształtowanie mięśni i kości, a zatem idealne dla dzieci będą gry i zabawy grupowe lub indywidualne z piłką, bieganie, skakanie, jazda na rowerze, rolkach, czyli zajęcia zwiększające siłę, szybkość i gibkość.

Liczba odwiedzających:

Komentuj